תשובה אחת
ניסית את הטיפים שניתנו בתגית "הסרת דבק, דבק מגע".

יש גם תשובות בתגית "הסרת דבק, דבק מגע" שיכולות להוסיף אפשרויות.
מערכת סטיפס