תשובה אחת
בין כל ארנה זה בערך 400 גביעים, ומכל ניצחון בקרב מקבלים בערך 30 גביעים (מהפסד מפסידים בערך 30 גביעים)

כשמשיגים מספיק גביעים עוברים ארנה