2 תשובות
שישלח לה הודעה בסנאפצ'אט
שיוסיפו אותה לסנאפצ'אט.