תשובה אחת
השבוע או שבוע הבא.
אין להם כבר פעילות והם לא עושים כסף.