8 תשובות
קוסקוס
ספינג', קוסקוס ויש את המרק חרירה
חמין מרוקאי.
מטבוחה, לחם פרנה, מעקודה
מופלטה, קוסקוס
מופלטה, מרק חרירה, קוסקוס...
אנונימית
חריימה
אנונימי
מופלטה, חריימה, קוסקוס, מטבוחה, ספינג', מקעודה,