2 תשובות
כשאני חש ברגשות איבה כלפי מישהו ספציפי,
- אני מעביר את עצמי לחשוב על דברים אחרים ולא עליו.
- אם תעסיקי את עצמך בדברים אחרים, לא תחשבי עליו.
- אחרי כמה ימים זה יהפוך מ "אני שונאת אותו" ל "אני לא רוצה לחשוב עליו".
כעס מאוד מאוד גדול כלפי אדםבשל דבר מאוד מאוד רע שהוא עשה ובלתי נסלח
היום, יש גם כאלה שמגיעים לשנאה עקב שטיפת מוח מואצת
כדרך פיתרון:
-לנשום עמוק
-ללמוד לסלוח כפי שבורא עולם היה רוצה ממך לנהוג, ואז כשאתה מתעלה מעל הטבע שלך אתה גם תראה ניסים מעל הטבע