תשובה אחת
לישון, זה די הפיתרון היחידי.
באותו הנושא: