2 תשובות
100-150
אנונימית
אצל הפירסר שאני עשיתי
עולה 150
אנונימית