תשובה אחת
רשמיות זה ההפך מקלילות. למשל לארוע חשוב מתלבשים ברשמיות, יש טקסים רשמיים כמו קבלת מנהיג מחו"ל.
סולידריות זה הזדהות, שאת מסכימה עם מישהו או משהו.