תשובה אחת
שהאישה שלך הכי טובה מכולן מן עידוד
אנונימי