9 תשובות
מאיתנו.
Aro
אומרים מאיתנו
מאיתנו
מאיתנו
מאיתנו (:
אפשר את שניהם אני חושבת
מאיתנו