4 תשובות
מה אהבת בעבודה
מה למדת מהעבודה
סתם תחרטטי בקיצור
איך הייתה לך העבודה? מה היית משפרת בעבודה, העבודה הייתה קלה? למדת והסקת דברים חדשים? מה הם.
העבודה הייתה לך מהנה?
חוויות שהיו לך במהלך העבודה, דברים חדשים שלמדת, מסקנות שהגעת אליהן אחרי כתיבת העבודה, ממה הכי נהנית וממה לא.
Aro
בתכלס זה חירטוט אחד גדול,
כותבים מה למדת מהעבודה על עצמך
האם נהנת
איך הרגשת במהלך העבודה