תשובה אחת
בליטר אחד 4 כוסות. בבקבוק אחד קטן נראה לי 0.5 ליטר
בינוני לא ידוע לי אך פחות מליטר. אולי 0.75 ל'