3 תשובות
ניו יורק בלי לחשוב אפילו.
ניו יורק
את ממש לא תפסידי את ערב השנה החדשה
בניו יורק זה יהיה פצצה גם תחשבי עם השלג וכל האורות והקישוטים של חג המולד