תשובה אחת
הבנתי שזה עדיין לא הגיע לארץ
באותו הנושא: