4 תשובות
איזה מדפסת יש לך?
שואל השאלה:
מחברת canon
אנונימית
אין לך אפשרות להעביר אותה למחשב?
שואל השאלה:
אין לי מחשב...
אנונימית