6 תשובות
מחר אני אקנה
אנונימי
אקנה
אקנה
אקנה
אקנה, עתיד זה תמיד עם א.
כמו אקליט לא יקליט, אראה לא יראה.. כאלה
אקנה
שימוש באותיות אית"ן