3 תשובות
נשברה*
תלכי לרופא פשוט
שואל השאלה:
זה אתמול קרה לי והוא חבש לי אותה
כן זה בסדר