2 תשובות
גם מפקדי מגל, קצינים בתפקידים שונים, ותומכי לחימה שבסיס השירות שלהם מחייב אותם להחזיק נשק (תאגד למשל)