תשובה אחת
אתה פשוט מתחבר.. המספר לא ממשנה כבר הם בדקו את הסים שלך בהתחלה אז לא צריך לבדוק מהתחלה