תשובה אחת
כי לייד הים או כל מקור מים אחר (אגם, נחל, נהר..) האוויר מתמזג ופחות קר, אבל בחרמון עותר קר כי זה יותר בצפון בנטסף לזה שאין ים לייד.
אנונימית