2 תשובות
גם אני ראיתי שהיא עשתה
נראה לי זה עדיין לא הגיע אלינו
כע גם אני ראיתי שאפשר אני חושבת שזה בעידכון החדש או שזה עוד לא הגיע לכאן