3 תשובות
אי אפשר.
Aro
לא חושבת שאפשר
לא נראהלי שאפשר לראות