תשובה אחת
כל האוטובוסים הנוסעים ליישוב עפרה מאפשרים להגיע לעמונה, התנועה בתוך היישוב עפרה לכיוון עמונה נעשית בטרמפים.
או בהליכה מרובה. יש גם קו אוטובוס שנכנס לעופרה 468 הוא יקרב אותך מעט יותר לעמונה.