3 תשובות
לא! לכרטיס צעיר אין כלל אפשרות לחלק לתשלומים ודברים כאלה!
אם זה לא דיירקט אז אפשר עד לגובה המסגרת בכרטיס
אנונימי