16 תשובות
מדברים הרבה
מדברים הרבה
שקטים
אבל זה תלוי עד כמה
מדברים הרבה
נתת פה שתי התנגדויות אין משהו באמצע? כי אני בערך באמצע
זה כמו לשאול: בכנות אתם מעדיפים לחיות או למות?
מדברים הרבה
באמצע.
אני לא מתחבר לאחד הקצוות..
שקטים, לגמרי
מעדיפה אנשים שמדברים הרבה
גם וגם
כי אני גם וגם עכשיו
פעם הייתי הרבה מדברת.. רק...
שקטים אבל לא יותר מידי הכוונה מדברים שצריך
אנונימית
שמדברים הרבה אבל לא יותר מדי.
שקטים ושיודעים לדבר כשצריך (לאו דווקא מדברים הרבה, פשוט יודעים לדבר)