7 תשובות
אאכיל. גוף אני בעתיד מקבל א
אאכיל כי זה עתיד
אאכיל
אאכיל
שואל השאלה:
ובהווה?
אנונימית
אאכיל, אין קשר לעתיד..
הוא לא רוצה שאני אאכיל אותו.
אני זה א. אם את מדברת על נסתר זה יאכיל