6 תשובות
על יום אחד אישור מההורים ניראלי שזה מוצדק אבל מעל יום אחד זה ניראלי מצריך אישור רפואי
אישור רופא
אצלי בבית הספר רק אישור רופא מוצדק
תיכון-רופא (יא-יב)
השאר הורים
עדיף שתביאי אישור מהרופא.
אצלנו עד כיתה ט אישור מההורים מוצדק.
ומכיתה י חייב אישור רופא
באותו הנושא: