תשובה אחת
כל כך! אני ממש צריכה מישהו לפרוק עליו דברים וזה יהיה כל כך טוב אם יהיה פה את זה