תשובה אחת
תבקשי מתכונת נוספת, גם מהמחנכת, גם מהרכזת שכבה וגם מהמורה לכימיה.
אם כולם מסרבים, אל תיגשי לבגרות. ואז הם חייבים להביא לך מתכונת נוספת, ואת יכולה לגשת למועד ב' של הבגרות. עשיתי את זה והם היו חייבים לתת לי מגן חוזר
באותו הנושא: