תשובה אחת
לא בהכרח הן מוכנות בראשון לחודש, אני עובד במקום די גדול ואני תמיד רואה את הכרטיסים של העובדים ב-6,7,8 לחודש עוד בצד...