12 תשובות
שואל השאלה:
חח תחליטו
אנונימית
מכשכש... מקשקש כמו לצייר עם טוש
מכשכש בזנב.
.
אנונימית
מכשכש.
מכשכש
אנונימית
מכשכש.
הניקוד הוא כדלהלן:
שווא נע, פתח, שווה נח ושין ימני, סגול עם דגש, שין ימני.
Fez
אומרים מקשקש
מקשקש
HI/