3 תשובות
שלוש איקס בחזרת שתיים
3 איקס בחזקת 2
3x^2