תשובה אחת
לא, כי לא קנית את זה מאדידס המקורי, הכוונה מהחנות עצמה המקור אז לא ניתן.