תשובה אחת
לנסות להתעלם, להכיר מישהו חדש ולשכוח מהקודם