2 תשובות
זה תלוי מאוד בכיתה.
206 ימי לימודים בשנה
לחלק ב2
103 כל מחצית +-
103 כפול 7

721~ שעות