4 תשובות
זאת שאלה? מי שמקלל אותך תבעטי אותו לאלף עזאזלים. כל אדם ואדם צריך לכבד אותך, במיוחד גבר. לא כרטיס ולא מיליון דולר. הוא קילל אותך נקודה - תחתכי כאן.
לא ממליץ לך לתת יחס לאנשים כאלה
פעם הוא ככה ופעם הוא ככה?
תחתכי ממנו, חוסר כבוד