21 תשובות
תשומת לב.
תשומת לב
ניראה לי שתשומת לב
תשומת
צומת זה משהו בכביש
וצומי זה משהו אחר
תשומת לב
תשומת
תשומת לב
Aro
תשומת לב
אז כל החיים שלי חייתי בשקר?.

לשאלה כדי שלא ימחקו- תשומת לב.
אנונימית
שואל השאלה:
חח חח חח גם אני חייתי בשקר! כולם כותבים צומת לב וגם אני כבר כתבתי ככה!
אנונימית
מי שכתבה "צומי" בעברית תקינה כותבים "תשומי" החיבור בין הת' לש' יוצר צליל דומה לצ'
כותבים תשומת לב
תשומת לב
אני חושבת שהיא הבינה (:
אנונימית
צומת לב זה לא תקין לשונית
תשומת לב מלשון שם כלומר הבחין בזה
תשומת לב
לשים לב.
תשומת לב
תשומות לב
צומי זה סתם קיצור כזה שמשתמשים