3 תשובות
לא
גם לא את נראה לאחרונה..
סטטוס..
שאת מחוברת הוא גם לא יכול לראות בקיצור כלום.
לא
באותו הנושא: