תשובה אחת
חזה אוויר פתוח כנראה תוכל לראות כי זה נגרם מפציעה חודרת שיש כניסה ויציאה של אוויר, בשאר הדברים לא תוכל כנראה להבחין. אבל אם תהיה פגיעת חזה נחשוד אם יופיעו תסמינים מתאימים- לחזה אוויר