6 תשובות
אפריקה
באפריקה
סיני-באסיה
שאר מצרים-אפריקב
מצרים נוכחת על שתי יבשות, אפריקה ואסיה.
וואלה? חשבתי שהיא בסיני.. בכמ כנראה שאפריקה חח
ממערב לסואץ-אפריקה
ממזרח לסואץ-אסיה