6 תשובות
שלושה
שלוש
שלוש.
אפשרות אחת.
אפשרות טובה, אפשרות מצויינת-זה נקבה
אז שלוש אפשרויות
כי שלושה זה זכר.
אפשרות היא נקבה. שלוש.
שלושה
אנונימית