תשובה אחת
לא קשור לדגים..
כשמזקקים נפט בתנאים מסוים אפשר ליצור את הג'ל הזה. זה לא חומר טבעי.