16 תשובות
אחים חורגים
אחים למחצה אחים חורגים
נראלי אחים חורגים
אחים למחצה
כן אבל אחים חורגים
כן.. אחים מצד האמא
ברור שאחים!
כן-קחי תמיד ביתרון
אחים חורגים
כן
אחים חורגים
אחים חורגים זה לא מאותה אמא,
הם כן מאותה אמא אז הם לא חורגים.
אני לא יודעת איך זה נקרא לא מאותו אבא.
אבל אחים חורגים זה לא
אמא שלי הסבירה לי שחשבתי שאחותי היא אחותי החורגת כי אין לנו אותו אבא..
אנונימית
לגמרי אחים
אוקיי כולם, בואו אני אסביר לכם.
מאותה אמא, זה אח למחצה.
מאותו אבא, אח למחצה.
אח חורג זה כתוצאה מנישואין או חיים משותפים של אחד מהוריו עם הורה אחר, ולא בשל הורה ביולוגי משותף.
אין דבר כזה אחים למחצה. אח חורג זה אח שאין לו שום קשר ביולוגי עם האח האחר שלו, ואח רגיל זה מישהו מאותה האמא והאבא, האו רק מאותו אבא או רק מאותה אמא.
כן. אבל אחים למחצה
באותו הנושא: