3 תשובות
למה זרקו לי על החלון מקרר מלא באוכל שהחלון שלי פתוח?
שנייה מה השם האמיתי שלו
השם האמיתי שלו זה שלי^
אמרו את זה באיזה פרק

ורציתי לשאול:
איך החולצה אבל פחדתי כי חשבתי שימחקו