תשובה אחת
אני שירתית בבסיס שמכשיר מ"כיות טירונים.
אני לא יכול לומר מגוף ראשון, אבל ממה שאני ראיתי, היו הרבה מ"כיות שנראה שנהנו מעמדת "כוח" על גברים חסונים.
אבל אני מניח שזה אישי ותלוי.