4 תשובות
באזור רוממה, ועדיין לא.
Aro
עוד לא הצליחו לכבות שום שריפה וזה רק הולך ומתגבר ובעוד כל מיני מקומות יש שריפות חדשות!
בכל האזןר של דניה האונברסיטה טכניון רוממה
ועוד לא כיבו.
עוד לא ובכלל עכשיו עוד יותר גרוע