תשובה אחת
במידה והיא תמצא לנכון שאת צריכה פטור אז כן
אנונימית