4 תשובות
לא
יש תופס זמני אתה חייב להיות אתו תמיד
עד לקבל הרישיון הקבוע
כן.
לא אבל זה עבירה שאין עליך רשיון בהישג יד
אתה חייב את הטופס הזמני בשעות שמותר לך וחתום אחרי ששילמת אגרה אחרת אם השוטר לא יוותר לך אכלת אותה