תשובה אחת
לסיכום...
כמסקנה...
לאור האמור לעיל..
באותו הנושא: